قوانین

1. شرکت همه عکاسان در این جشنواره آزاد است.
2. آثار ارسالی فقط به‌صورت «تک عکس» پذیرفته می‌شوند.
3. هر عکاس بزرگ‌سال می‌تواند با ارسال هفت عکس در هر موضوع‌ (در جمع 42 عکس) در جشنواره شرکت کند.
4. دانش‌آموزان می‌توانند با موضوع آزاد حداکثر هفت عکس ارسال کنند.
5. آثار باید با حجم کمتر از 5۰۰ کیلوبایت روی وبگاه جشنواره به نشانی http://ax11.roshd.ir بارگذاری شوند.
6. در صورت راهیابی عکس به نمایشگاه، ضروری است عکاس اندازه اصلی عکس را بفرستد.
7. اصلاح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی و کراپ در عکس‌ها، در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابل‌قبول است.
8. ضروری است هر عکاس نام، نام خانوادگی، شماره تماس، نشانی محل سکونت، کد ملی، نشانی پیام‌نگار (E-mail)، عنوان عکس، محل و تاریخ عکاسی هر عکس را به طور کامل و مطابق با برگه فراخوان، تکمیل و به همراه آثار ارسال کند.
9. ارسال اثر توسط عکاس و شرکت در جشنواره به‌منزله اعلام «مالکیت معنوی» عکس است. در صورت اثبات خلاف این ادعا، در هر مرحله، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده شرکت‌کننده است.
10.از عکس‌های راه‌یافته به جشنواره، با ذکر نام عکاس، در نشریات رشد، وابسته به دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، استفاده خواهد شد.