نتایج داوری فنی و حرفه ای دانش آموزی

تعداد: 1 - 22 از 22
ردیف کد عکاس نام و نام خانوادگی استان گرایش دانش‌آموزی عنوان عکس محل عکاسی عکس برگزیده
1 1310 صبا بخشی تهران جایگاه و بازار کار بازار کار ساده تهران
2 2270 سید صالح کمالی خراسان رضوی زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا محدودیت در دوران کرونا هنرستان هنرهای زیبای پسران مشهد
3 2008 رومینا تجریشی تهران جایگاه و بازار کار جهان او یزد
4 2008 رومینا تجریشی تهران جایگاه و بازار کار نگاه تهران
5 1985 انسیه سادات حسینی مرکزی زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا آموزش در کرونا روستای حسین اباد
6 1627 حدیثه ملائی تهران جایگاه و بازار کار کودکان کار انقلاب
7 1953 سید علی موسوی اردبیل هنرجو، مهارت و حرفه(صنعت، هنر، خدمات و کشاورزی) بدون عنوان اردبیل
8 2029 معصومه محمدزاده پشمی خراسان رضوی زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا فقر خواجه ربیع
9 2029 معصومه محمدزاده پشمی خراسان رضوی زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا کودک کار چهار راه ابوطالب مشهد
10 1339 بهار تشکر اصفهان زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا بدون عنوان اصفهان، چهارباغ
11 1668 علی تشکری انوری قزوین هنرجو، مهارت و حرفه(صنعت، هنر، خدمات و کشاورزی) برداشت گندم از زمین های کشاورزی روستای عبدالمومن از توابع کبودرآهنگ استان همدان
12 1668 علی تشکری انوری قزوین زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا ملاک ظاهر نیست قزوین
13 1715 محمد جواد معتمدی خراسان رضوی محبت و مهربانی هندلی نیشابور
14 422 امیررضا دباغ صادقی پور تهران زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا به وقت کار مازندران
15 1397 درسا حداد اصفهان زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا کرونا ایران اصفهان
16 1119 فرناز نباتی نژاد اصفهان زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا زندگی در سایه ی کرونا پارک پشت میدان نقش جهان
17 1235 زهرا حق شناس لاری فارس زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا دوران کرونا_اموزش مجازی شیراز_در خانه
18 1208 مائده زرین مو فارس زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا کرونا در خانه
19 1111 یگانه اکبری اصفهان زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا کرونا خانه
20 1111 یگانه اکبری اصفهان زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا کرونا میدان نقش جهان
21 928 فاطمه سادات حجازی تهران هنرجو، مهارت و حرفه(صنعت، هنر، خدمات و کشاورزی) رنگ امیزی مدرسه منطقه محروم-اوشان
22 88 کیانا بالازاده تهران زندگی، تحصیل و کار در سایه کرونا کرونا پاسداران